Nhật Ký Đời Tôi
Như Nguyệt
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao

Như Nguyệt - Dương Hoàng Phúc

Hái Trộm Hoa Rừng

Như Nguyệt - Dương Hoàng Phúc

Xóm Đêm

Như Nguyệt

Vì Nghèo

Tuấn Quang - Dong Quoc Hung

Về Quê Em

Lâm Quang Long - Giáng Tiên