Nhạc Trữ Tình
Em Chê Tôi Nghèo Nguyễn Linh - Phi Bằng
Tội Tình Quang Đại - Thi Phượng
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Tình Huế Thi Phượng
Tình Em Vỹ Dạ Thi Phượng
Thiệp Hồng Viết Tên Em Thanh Nhàn - Võ Như Loan
Phận Má Hồng Hương Ngọc Vân
Nối Lại Tình Xưa Tùng Anh - Quỳnh Như
Xin Nghèo Đi Xa Đông Nguyễn
Tình Lỡ (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Tình biển Nguyễn Phi Hùng