Nhạc Trữ Tình

Tân Cổ Quán Nửa Khuya Châu Thanh - Lâm Bảo Phi
Cuốn trôi Tuyết Mai
Đêm bơ vơ Lưu Chí Vỹ - Ôn Bích Hà
Nhớ Huế Quang Linh
Tiễn Một Người Đi Dương Ngọc Thái
Mắt Lệ Cho Người Trương Phi Hùng
Liên Hoa Phương Mỹ Chi
Hồng Nhan Lê Sang
Nắng Ấm Quê Hương Trọng Tấn - Thanh Hoa
Mình Ơi Tuyết Vân Hà