Nhạc Trữ Tình
Vân Khánh
Hoa bằng lăng Nguyễn Nhật Tân
Xuân đẹp làm sao Vy Thúy Hằng
Giá Như Ngày Xưa Tô Tài Năng
Duyên Phận Diễm Hân
Ban mai trong Chúa Tina Ngọc Nữ
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hoa cau vườn trầu Vân Khánh - Ngọc Quang
Tình Buồn Nguyễn Đình Chương
Mong Manh Khánh Trang
Lạnh Trọn Đêm Mưa Lê Tiến Ngọc
Chúa Mãi Thương Con Linh Mục Quang Lâm