Nhạc Trữ Tình
Gõ Cửa Trái Tim Trang Anh Thơ - Lê Sang
Hồn trinh nữ Nguyễn Tâm
Chuyện Một Người Đi Trang Mỹ Dung - Tuấn Khương
Lụy Tình Sơn Hạ
Mẹ Gò Công Lâm Bảo Phi
Lan Và Điệp 4 Đinh Quốc Cường
Rước Tình Về Với Quê Hương Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Trần Xuân - Hồng Quyên
Diễm Xưa Ngô Quang Vinh