Nhạc Trữ Tình
Ngày Tân Hôn. Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Mưa Rơi Thềm Vắng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lạnh Trọn Đêm Mưa Trần Thu Thảo
Ngày Ấy Tuấn Quang
Chim trắng mồ côi Đang cập nhật
Ru Lại Câu Hò Thùy Dương - Khánh Bình
Hoa mười giờ Kim Sa - VŨ HẢI
Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên