Nhạc Trữ Tình
Tình Thương Trao Người Linh Mục Quang Lâm
Sương Lạnh Chiều Đông Hoàng Lê - Dang Nguyen
Đổi Thay Huy Thái
Đính Ước Đoàn Minh - Ngọc Hân
Tình xưa Nguyễn Tâm
Đời Con Theo Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Gác Vắng Vân Khánh
Tiễn biệt Chí Trương
Vo Dương Ngọc Thái