Nhạc Trữ Tình

Tình ca đã qua 12 Nguyễn Đình Chương
Cô Đơn (Live) Hồng Gấm
Con Đường Xưa Em Đi Hương Ngọc Vân
Hai lối mộng Đàm Vĩnh Thanh
Ngài Hứa Ban Thái Bảo Trâm - Tina Ngọc Nữ
Nỗi Buồn Gác Trọ Khánh Bình - Lan Vy
Nhớ Nhau Hoài Hồ Quang Lộc
Sến Duy Cường Bolero