Nhạc Trữ Tình
Bài Ca Ngày Vu Quy Cao Sỹ Hùng
Lầm Kasim Hoàng Vũ
Bình Yên Bảo Trâm
Giã Biệt Cơ Hàn Hồ Quang Lộc
Say Thanh Cường
Thiệp hồng anh viết tên em Ngọc Yến - Đông Nguyễn
Ôi Ngày Xưa Yêu Dấu Đoàn Việt Phương
Biển Tình Trường Sang
Thân Chùm Gửi Văn Hương