Diệu Pháp Liên Hoa
Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh

Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Phật Là Ánh Từ Quang

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Thành Tâm Kính Phật

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Về Dưới Phật Đài

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Chia Tay

Tuấn Quang

Thuở ấy Có Em

Đan Nguyên Bí Ẩn

Một Mình Thôi

Ngọc Sơn - Hoàng Châu

Hái hoa rừng cho em

Mỹ Hương - Đông Nguyễn

Đừng Nói Xa Nhau

Tuyết Vân Hà - Vũ Duy