Nhạc Trữ Tình

Hồng Nhan Trúc Chi
Chuyện Hợp Tan Tuyết Vân Hà - Đan Chi
Tình Bơ Vơ Nguyễn Hồng Ân
Giọt Buồn Không Tên Diễm Thùy - Khánh Bình
Liên Khúc Thất Tình Hoàng Minh Thắng
Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Chờ Đông Đông Quân
Bước Ngài Đi Qua Linh Mục Quang Lâm
Lời Em Hứa Dương Hoàng Phúc
Xuân tình Hữu Thọ - Mai Yến Chi