Chúa Mãi Thương Con
Linh Mục Quang Lâm
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Mưa nửa đêm

Long Nhật - Lương nhật duy

Gái Quê

Hoàng Châu

Chợ Mới (Vọng Cổ)

Phi Bằng - Thảo Vy

Diệu Pháp Liên Hoa

Đại Đức Thích Nhuận Thanh