Con Vững Tin Nơi Ngài
Linh Mục Quang Lâm
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Bước Ngài Đi Qua

Linh Mục Quang Lâm

Chúa Là Quê Hương

Linh Mục Quang Lâm

Con Muốn Hòa Tan

Linh Mục Quang Lâm

Tình Yêu Của Chúa

Linh Mục Quang Lâm

Phó Thác Cậy Trông

Linh Mục Quang Lâm

Hương Tình Bến Tre

Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn

Lỡ Mối Duyên Quê

Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng

Linh Hồn Tượng Đá

Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân