Nhạc Trữ Tình
Lại Một Mùa Xuân Qua Đinh Quốc Cường
Bài Ca Tết Cho Em Hoàng Minh Thắng
Mưa nửa đêm Mã Tuyết Nga
Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013 - Trần Nguyên Thắng
Đắp Mộ Cuộc Tình 2 Hương Ngọc Vân
Đoạn Tuyệt Trần Thu Thảo
Cho Vừa Lòng Em Diễm Thùy - Dương Sang
Góp Lá Mùa Xuân Ngô Quang Vinh