Nhạc Trữ Tình
Trước bàn thờ Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang
Đời Người Thi Phượng
Thương Lắm Miền Trung Hồng Hạnh Bolero
Thôi Khắc Minh - Hồng Gấm
Lại Nhớ Người Yêu (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Tâm niệm Mỹ Hạnh
Duyên Xuân Mai Yến Chi
Lý trăng soi Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Thoáng Hoang Mang Vũ Phong Sơn
Tàu Về Quê Hương Bảo Hưng - Như Hoa
Xin Trả Tôi Về Thi Phượng