Nhạc Việt
Xin hãy hiểu cho anh Nguyễn Phi Bằng
Polymer Girl An Trương
Tiền Hết Tình Tan Khánh Đơn - Tào Lữ Phụ
Mừng Xuân Mới Linh Mục Quang Lâm
Thiên thần Đang cập nhật
Hi Em Akira Phan - Akio Lee
Nếu Chúng Mình Cách Trở Uyên Trang - Lâm Vũ
Đế Vương

Đình Dũng

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Rồi Tới Luôn (Cover)

Nguyễn Đình Vũ

04
Phụ Tình

Tuấn Quang

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

05
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

07