Nhạc Trữ Tình

Mưa trên quê hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Bông Hồng Cài Áo Lâm Chấn Huy
Rừng Chiều Đàm Vĩnh Hưng - Cẩm Vân (1959)
Đêm màu hồng Vân Quang Long
Đạo Làm Con Lâm Chấn Huy - Thu Hương
Tôi Yêu Người Tôi Xa Người Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Ngại Ngùng Lâm Chấn Huy
Mưa nửa đêm Hoàng Hải Đăng