Nhạc Việt
Tìm Em Qua Câu Dân Ca Trọng Tấn - Anh Thơ
Đom Đóm Hương Ngọc Vân
LK Bài Thánh Ca Buồn Vy Oanh - Nguyễn Hồng Ân
Đò Qua Bến Sông (Beat) Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn
Dịu Dàng Sắc Xuân Phạm Trưởng
Tỉnh Giấc Trương Khải Minh
Gọi tên em trong đêm Chu Hiểu Minh (Chu Bin)