Nhạc Việt
Yêu Lầm Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hết Trương Đại Hải
Đêm Khóc Hồ Quang Hiếu
Trai Tài Gái Sắc (Remix) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Ánh Trăng Bên Thềm Hồ Anh Dũng - Vi Nhạn Ngọc
Tình Đời Thanh Thảo - Đan Nguyên
Tiền Phương Trang
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ