Nhạc Trữ Tình
Thương Em Gái Quê Như Ý - Văn Hương
Tình Như Mây Khói Nguyễn Hồng Ân
Anh Yến Phương - Đức Vinh
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du
Ngày Xuân Thăm Nhau Hồng Phượng - Khánh Bình
Nhành Mai Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy
Bàn Tay Tiên Vũ Phong Sơn