Nhạc Việt
Phút Giây Đầu Tiên Cao Thái Sơn - Lương Bích Hữu
Quê Hương Bùi Tuyết Mai
Nơi Này Có Anh Lưu Minh Tài
Bà Năm Phạm Bảo Khánh
Ao cá đợi chờ Dương Trần Phong
Bậu Ơi Đan Trường