Nhạc Việt
Mùa Xuân Hoa Đào Lưu Ánh Loan
Ngày Cưới Yanbi - YẾN LÊ
Sánh Đôi Hồ Quỳnh Hương
Vội Vàng (Live) Juun Đăng Dũng - RTee
Sau Lần Hẹn Cuối Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
Chờ Người Trường Sơn - Nguyễn Phương Quỳnh