Nhạc Trữ Tình
Vùng Lá Me Bay Live Ver Dương Nghi Đình
Bến Đợi Khưu Thúy
Xót Xa Mình Ên Thạch Thảo
Sầu tím thiệp hồng Giao Linh - Huỳnh Tuấn Sang
Anh Còn Yêu Em Lê Anh Dũng
Thân Chùm Gửi Văn Hương
Lk Rồi hai mươi năm sau - Lòng mẹ Hồng Nhung - Hồng Phượng
Hoàng Hôn Màu Nhớ Tina Ngọc Nữ
Bạc trắng lửa hồng tân cổ Lâm Gia Bảo - Thúy Loan
Tình ơi Thu Trang - Khang Lê
Tơ hồng Khánh Hòa - Hải Dương
Chị Tôi Từ Như Tài