Nhạc Trữ Tình
Tình Bơ Vơ Nguyễn Hồng Ân
Chúa Tina Ngọc Nữ
Nhạt Nắng Phương Mỹ Chi
LK Như Một Cơn Mê Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Duyên Phận Diệu Thắm
Thành Phố Buồn Lâm Bảo Phi
Lối Thu Xưa Bảo Nguyên
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

01
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

05
06
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

07