Nhạc Việt
LK Chúc Xuân Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mối Duyên Lầm Lỡ Châu Gia Kiệt
Tình Ấm Chiều Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hương Sầu Riêng Muộn Lê Sang - Dương Hồng Loan
Vội vàng Quách Tuấn Du
LK Chiếc Xuồng Đoàn Việt Phương
You Are Mine Vũ Cát Tường
Noel Thả Dê Keeng Studio
Sai Trong Quá Khứ Đan Trường
Lời nói dối không thật Lý Hải - Phạm Trưởng