Nhạc Trữ Tình
Mảnh Tình Sầu Đông Nguyễn
Trái mồng tơi Ngọc Châu
Ngày vui qua mau Đình Phước
Chuyện Hai Đứa Mình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như
Tâm tình ca Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Xin Hướng Về Miền Trung Lưu Nhật Hào - Phi Bằng
Mưa Đêm Vũ Phong Sơn
Đêm trăng tu thành đạo Quang Trường - Tốp ca
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Bun Rieu Cua Dong Dương Nghi Đình
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
HƯƠNG TÌNH YÊU Nguyễn Kiều Oanh