Nhạc Trữ Tình
Chiếc Lá Thu Đông Đông Nguyễn
Thương cha Tiểu Linh - Hồng Phượng
Trộm Nhìn Nhau Lý Thu Thảo
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Như Một Cơn Mê Tuấn Quỳnh
Cảm Ơn Mùa Thu Đàm Vĩnh Hưng
Ru Ta Ngậm Ngùi Ngô Quang Vinh
Mây Chiều Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Dù Anh Nghèo Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa