Nhạc Việt
Xe đạp ơi Hồ Quang Hiếu - Nguyễn Đình Vũ
Éo le cuộc tình Dương Ngọc Thái
Sầu lẻ bóng 2 Trương Phi Hùng
Phổ Đà Sơn Khưu Huy Vũ - Liêng Kiếng Quang
Con Đò Của Mẹ Trọng Tấn
Khóc Cho Tình Gian Dối Châu Khải Phong
Con Mèo Nhiều ca sĩ
Ngắm Trăng Nhiều ca sĩ
Con Mèo Beat Nhiều ca sĩ