Nhạc Việt
Nhốt Em Vào Tim Hồ Việt Trung
Xin Gió Đừng Thổi Gia Bin - Leo Phong
Khúc Giao Mùa (Remix) Châu Khải Phong
419 OSAD - Dick
Người yêu cũ Trịnh Đình Quang
Giã Từ Ngọc Sơn - Dương Ngọc Hải
Gục ngã anh tự biết đừng lên (beat) Tấn Văn MDP - Phương Trung Huy
Còn Lại Gì Sau Kết Thúc Vương Anh Tú - Anh Duy