Nhạc Trữ Tình

Mộng Vỡ Thủy Hương
Mang Dâu Về Cho Mẹ Lê Như - Hoàng Sơn Giang
Tiền Nhiều ca sĩ
Nói Với Người Tình Hương Lan - Ngọc Sơn
Tâm tình ca Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang