Nhạc Việt
Vì Sao Phương Thanh
Xuân Về Con Vẫn Nơi Đây Lâm Bảo Phi - Huỳnh Thái Dương
Mưa đêm ngoại ô Trương Phi Hùng
Đạo Làm Con Lâm Chấn Kiệt
Hai chuyến tàu đêm Trương Phi Hùng
Chuyến xe miền Tây Trương Phi Hùng
Nhớ Lại Hồ Quang Hiếu
Người phu kéo mo cau Trương Phi Hùng
Mẹ Nguyễn Ngọc Anh
Đôi mắt người xưa Trương Phi Hùng
Đường xưa lối cũ Trương Phi Hùng
Đừng nói xa nhau Trương Phi Hùng