Nhạc Việt
Phượng Buồn Hồ Quang Lộc - Mai Phương Thảo
Nhớ Ngày Xưa Phương Tử Long
Trái Tim Bình Yên Đan Trường
Mùi Nước Hoa Lạ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Vĩnh Long Quê Em Mai Lệ Quyên
Túp Lều Lý Tưởng Nguyễn Kim Anh ft Lương Gia Huy