Nhạc Việt
Bến Thượng Hải Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Nửa Đêm Nguyện Cầu Trường Sơn - Kim Thư
Ngày Buồn Huỳnh Thật
Anh Thương Cô Út Đưa Đò Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Biệt Ly Kim Linh
Xót xa Trương Phi Hùng
Con Kênh Ta Đào Bui Thuy ft Tran Huu Tuan