Nhạc Việt
Hoa Nở Về Đêm Lý Diệu Linh
Đêm Chia Ly Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Thương thầm Lưu Viết Phương
Tưởng Niệm Việt Hoà
Cảm Ơn Một Niềm Đau Hoàng Anh Cường
Bách Hoa Hương Chí Thành Danh
Năm 17 Tuổi Quỳnh Như
Ngày Xưa Anh Nói Hoàng Ái My
Mashup Yêu Là Tha Thu Đinh Ứng Phi Trường
Lửng Lơ Nhiều ca sĩ