Nhạc Việt - Nhạc EDM/REMIX
Lan Mua Am Miu Lê - Trịnh Thăng Bình
Diễm Xưa Vỹ Thái
Ngày Xuân Nhớ Mẹ Lâm Ngọc Hoa - Huỳnh Tân
Perhaps Perhaps Perhaps Tiêu Châu Như Quỳnh
Tình Phai Trần Hồng Kiệt
Đêm Tâm Sự Thoại Mỹ
Gạt Hết Những Quá Khứ Chu Hiểu Minh (Chu Bin)
Từng Thương Phan Duy Anh - ACV
Anh Thích Em Như Xưa Trịnh Đình Quang