Nhạc Việt
So Close Binz - Phương Ly
Chúc Tết Chí Thành Danh
Không Vì Ai Nữa Võ Kiều Vân
Lạc Bước Mây Trôi Vũ Quốc Việt
Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
Hoa Tím Người Xưa Hồng Phượng
Ăn Năn Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Sau Lần Hẹn Cuối Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
Shut Up Thanh Thảo
Tình Thương Mến Thương Lưu Nhật Hào - Phi Bằng