Nhạc Việt
Lời Chúc Xuân Tân Cổ Thy Nhung - Kim Tiểu Long
Chân Ái Châu Đăng Khoa - Orange
Anh Thua Rồi Đường Hưng
Ánh Trăng Bên Thềm Hồ Anh Dũng - Vi Nhạn Ngọc
Người Tình Không Đến Phương Anh Bolero
Thao Thức Vì Em Châu Gia Kiệt - Uyên Trang