Nhạc Trữ Tình
Khóc thầm Giang Anh Kỳ
Nếu Chúng Mình Cách Trở Triệu Trang - Trịnh Nam Phương
Sầu Đông Huỳnh Nhật Đông
Gác Vắng Vân Khánh
Cõi Đêm Cao Hoàng Nghi
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Gót Phiêu Du Bảo Nguyên
Hái hoa rừng cho em Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Ngày Xuân Thăm Nhau Hồng Phượng - Khánh Bình