Nhạc Trữ Tình
Hành Trang Giã Từ Thanh Hải - Vũ Tuấn
Kiếp Nghèo Quang Thành
Sau Lần Hẹn Cuối Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Nhớ Ngoại Phi Bằng
Nhớ Người Yêu Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Tình Đơn Hoàng Mai Trang
Đèn Khuya Xuân Phú
Nỗi Long Của Con Lại Gia Kỳ
Con Đường Mang Tên Em Hương Ngọc Vân
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực