Nhạc Việt
Chuyến Đò Không Em (Beat) Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Duyên Phận Thanh Nga - Bùi Trung Đẳng
Chỉ Anh Còn Yêu Master D Remix Kalee Hoàng - Thành Tar
ta tro ve Jimmy Nguyễn
Yêu Thế Nào Không Sai Trương Khải Minh
Đẹp Mối Duyên Quê (Beat) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Cho Anh Một Lần Hồ Quang Hiếu
Những Ngày Xưa Thân Ái Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan