Nhạc Trữ Tình
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
Đừng Nói Xa Nhau Trang Anh Thơ - Nguyên Sang
CHUYỆN CHÚNG MÌNH Tiến Long - Nguyễn Kiều Oanh
Mưa Qua Phố Vắng Lê Sang - Hải Vy
Xin Ban Cho Con Nguyễn Hồng Ân
Lòng Mẹ Đông Nguyễn - Huỳnh Tùng
Qua cơn mê Chí Trương
Xuân xa mẹ Giang Anh Kỳ
Chờ Đông Lưu Chí Vỹ