Nhạc Trữ Tình

Khúc Ca Belem Linh Mục Quang Lâm
Về Lại Cần Thơ. Tuấn Khương
Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Tình Bơ Vơ Hoàng Long
Định Kiến Quang Mạnh
Về Nhà Đi Bà Xã Đinh Kiến Văn Fortune
Như Giấc Chiêm Bao Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Rừng Chiều Đàm Vĩnh Hưng - Cẩm Vân (1959)