Tình thắm duyên quê
Trung Hậu - Khang Lê
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Về Với Quê Anh

Khang Lê - Lưu Ánh Loan

Ngỡ Xưa Chiều Mưa Buồn

Khang Lê - Lưu Ánh Loan

Mai Mình Xa Nhau

Khang Lê - Lưu Ánh Loan

Hai Đứa Mình Nghèo

Khang Lê - Lý Diệu Linh

Thượng Ẩn

Đoàn Việt Phương

Ước Hẹn

Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ

Ngõ xưa chiều mưa buồn

Khang Lê - Lý Diệu Linh