Nhạc Trữ Tình
Nhẫn Ước Màu Pence Thy Nhung - Khưu Huy Vũ
Hoa Mười Giờ Khánh Bình - Thẩm Thúy Hà
Cỏ Úa Ngô Quốc Linh
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Vỹ Phúc
Xót Xa Phận Đời Võ Hoàng Lâm
Câu chuyện đầu năm Đàm Vĩnh Thanh
Chuyện Ba Mùa Mưa Đinh Quốc Cường
Cò Ơi Từ Như Tài
Ru Mãi Ngàn Năm Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Nửa Đêm Thương Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Gửi vào kỷ niệm Dương Hồng Loan