Nhạc Trữ Tình
Còn Gì Cho Nhau Lưu Ánh Loan
Đôi Mắt Người Xưa Dương Ngọc Thái
Bóng Chiều Vũ Phong Sơn
Tấm ảnh không hồn Dương Thanh Sang
Tâm Sự Nàng Xuân Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Nha Trang Ngày Về Trương Phi Hùng
Rước Tình Về Với Quê Hương Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Áo Đẹp Nàng Dâu Diễm Thùy - Dương Sang
Về quê em Lưu Ánh Loan