Nhạc Trữ Tình
Duyên Quê Bảo Nguyên
LK Một Chuyến Xe Hoa Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Vì đó là em Hữu Thọ
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Biển tình Cẩm Ly - Quốc Đại
Một Mái Nhà Tranh Hai Trái Tim Vàng Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ