Nhạc Trữ Tình
Vắng Nguyễn Đình Chương
Kẻ Xa Nhà Phi Bằng
LK Như Một Cơn Mê Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Mắt Biếc Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Mưa Rừng Hoàng Châu
Vì Sao Sáng Trong Em Hoàng Mai Trang
Ngày Em Đi Micae Lê Hùng
Anh Về Miền Tây Hoàng Minh Thắng
Mấy Nhịp Cầu Tre Trường Sơn - Kim Thư
Đa Nghi Như Vợ Tui Thạch Thảo - Vũ Hoàng