Nhạc Trẻ
Say Hola Nhiều Ca Sĩ - Zunni Hoàng Tùng Anh
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Mùa Thu Năm Ấy Hồ Trung Dũng
Duyên Trời Lấy Chung Thanh Duy - Cowvy
Sao Anh Không Nhận Ra Dương Thuỳ Linh
Mãi Không Rời Xa Lương Bích Hữu - Vũ Đặng Quốc Việt
Gliding In The Night Tommy - Linhthebrat