Nhạc Trữ Tình
Say Nguyên Hà
Êm Nguyên Hà
Vắng Anh Nguyên Hà
Tâm Xuân Bùi Tuyết Mai
Tình Lỡ Cao Hoàng Nghi
Tình Đẹp Làm Chi? Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Đêm tâm sự Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Ơn Thầy Bùi Tuyết Mai
Áo Mới Cà Mau Diễm Thùy
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Hồng Hạnh Bolero
Mùa Xuân Xa Quê Hồng Hạnh Bolero
Buồn Trong Kỷ Niệm Hồng Hạnh Bolero
Chiều Cuối Tuần Hồng Hạnh Bolero