Nhạc Trữ Tình
Bão Tình Lưu Ánh Loan
Đời Mà Kệ Nó Đi Dương Ngọc Đức
Tâm Sự Với Anh Kha Thi - Lương Hồng Chi
Chuyến Đò Không Em Hương Ngọc Vân
Noi toi Thế Anh - VŨ HẢI
Sầu Lẻ Bóng Ngô Quốc Linh
Anh Ba Khía Đan Trường
Trọn Đời Dâng Hiến Linh Mục Quang Lâm
Tiếng Sáo Người Mù Nguyễn Hoàng Nam